pastedGraphic.png

 

#zdalnaszkoła 

Sprzęt komputerowy dla uczniów 

Dzięki programowi #zdalnaszkoła, który jest  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uczniowie, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, mogli otrzymać na czas nauki na odległość sprzęt niezbędny do jej prawidłowego realizacji - komputery. 

Dzięki współpracy szkoły i organu prowadzącego w ostatnim czasie pozyskaliśmy dla Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach 6 laptopów. 

W pełni gotowy do użytku, zabezpieczony sprzęt został przekazany do rodzin, które potrzebowały tego rodzaju wsparcia.

Obecnie rozpoczęła się druga edycja organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Nabór wniosków ruszył 15 maja 2020r. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach uda się pozyskać kolejne komputery dla rodzin z terenu naszej miejscowości i gminy.