Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Katarzyna Jucha

Zastępca Przewodniczącej: Matylda Nowak

Sekretarz: Grzegorz Klag

Skarbnik: Andżelika Potaśnik