Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: Katarzyna Jucha

Zastępca Przewodniczącej: Marek Wojtaszek

Sekretarz: Maria Łuniewska

Skarbnik: Anna Polek