W przeglądzie artystycznym wystąpiły klasy 0-3. Występujące na scenie dzieci i młodzież zaprezentowały duże artystyczne talenty, które publiczność oklaskiwała. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali drobny upominek oraz słodki poczęstunek.

M. Bańka