Kolejny raz Szkolne Koło Wolontariatu koordynowało akcję „Mikołajki z Fundacją im. A. Worwy”. Przeprowadzono zbiórkę, a zebrane fundusze przeznaczono na zakup wymarzonych produktów. W tym roku św. Mikołaj, sugerując się prośbami zawartymi w listach, przygotował paczki dla rodzeństwa – Piotra i Marysi.
Dziękuję wszystkim, który przyczynili się do radości podopiecznych Fundacji.


Dorota Plewa