Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 

do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej
im. W. Orkana w Maniowach

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01.02.2024 r.

do 26.02.2024 r.

do godz. 1430

 

 

od 11.04.2024 r.

do 18.04.2024 r.

do godz. 1430

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

od 04.03.2024 r.

do 11.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

od 22.04.2024 r.

do 24.04.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14.03.2024 r.

 

24.04.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14.03.2024 r. 

do 22.03.2024 r.

do godz. 1430

od 25.04.2024 r.

do 30.04.2024 r.

do godz. 1430

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

27.03.2024 r.

 

06.05.2024 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr WG.0050.13.2024 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 22 stycznia 2024 r.

 

Wnioski i oświadczenia do pobrania z zakładki Strefa rodzica - Rekrutacja

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

 

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 01.02.2024 r.

do 26.02.2024 r.

do godz. 1430

 

 

od 11.04.2024 r.

do 18.04.2024 r.

do godz. 1430

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

od 04.03.2024 r.

do 11.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

od 22.04.2024 r.

do 24.04.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

14.03.2024 r.

 

24.04.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14.03.2024 r. 

do 22.03.2024 r.

do godz. 1430

od 25.04.2024 r.

do 30.04.2024 r.

do godz. 1430

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

27.03.2024 r.

 

06.05.2024 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr WG.0050.13.2024 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 22 stycznia 2024 r.