ZAJĘCIA SPORTOWE  DLA KLAS 0-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIOWACH

            W ramach zadania ”Sport dla wszystkich” realizowane są zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów młodszych klas. Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  

Celem projektu jest:

  • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
  • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, 
  • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
  • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
  • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
  • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Efektami edukacyjno – wychowawczymi są: podniesienie sprawności fizycznej, nakierowanie rodziców i dzieci na promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wadom postawy, chorobom cywilizacyjnym od najmłodszych lat.

            Program realizowany jest w naszej szkole już czwarty rok i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W naszej szkole udział w zajęciach zadeklarowało 98 uczniów z klas  0 – III. 

  Jest to świetna inicjatywa, dzięki której od najmłodszych lat wdraża się dbałość o aktywność fizyczną, właściwy strój na zajęciach sportowych oraz propaguje się zdrowy styl życia. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejną edycję i możliwość realizacji podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”.

Ze sportowymi pozdrowieniami 

Adrianna Berszakiewicz 

Julita Dutkiewicz