Mali sportowcy na start!

W roku szkolnym 2023/2024 kontynuujemy przygodę z ruchem. W ramach zadania ”Sport dla wszystkich” realizowane są zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, dla uczniów młodszych klas. Wniosek o dofinansowanie zajęć sportowych złożyła Fundacja Rozwoju Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Maniowach. Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Program realizowany jest w naszej szkole już szósty rok i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W naszej szkole udział w zajęciach zadeklarowało 60 uczniów z klas  0 – III. Jest to świetna inicjatywa, dzięki której od najmłodszych lat wpaja się dbałość o aktywność fizyczną, właściwy strój na zajęciach sportowych oraz propaguje się zdrowy styl życia.
Miejmy nadzieję, że przysłowie ”czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” będzie idealnym podsumowaniem jakże ważnego aspektu rozwoju dzieci i młodzieży w naszej szkole. Pamiętajmy o tym!

Adrianna Berszakiewicz