W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Barwy zimy" organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kluszkowcach, udział wzięli uczniowie naszej szkoły oraz dzieci ze szkół podstawowych w Kluszkowcach,
Krośnicy i Szczawnicy. W kategorii uczniów klas 6-7 I nagrodę zdobyła Aleksandra Chorążak z klasy VII a.
Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymali Julia Janos i Szymon Bodziuch z VII b. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Gratulujemy.

Iwona Regiec