W minionym tygodniu podczas Święta Edukacji uroczyście otworzyliśmy ekopracownię, która powstała dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie utworzenia i wyposażenia ekopracowni szkolnych dotyczących odnawialnych źródeł energii.
Ekopracownia dofinansowana została w kwocie 62 500,00 zł. Nowa, w pełni wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracownia, będzie miejscem, gdzie uczniowie naszej szkoły (i nie tylko) będą mogli wykonywać projekty i eksperymenty oraz poszerzać wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, przyrodniczej, a także odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu – mamy nadzieję- podniesiemy poziom świadomości ekologicznej i pozytywnie wpłyniemy na kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto w ekopracowni będą prowadzone najróżniejsze działania edukacyjne nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale także dla uczniów innych szkół oraz dorosłych z terenu naszej gminy. Działania te będą realizowane do końca 2023 roku.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia ilustrujące etapy powstawania ekopracowni.