Sygnał dźwiękowy  i hasło EWAKUACJA! usłyszeli dzisiaj podczas jednej z lekcji wszyscy przebywający w  naszej szkole.  Uczniowie i nauczyciele szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły, wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i udali się na miejsce zbiórki w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Celem ćwiczeń było przypomnienie planu ewakuacji szkoły i wypracowanie właściwych zachowań podczas ewentualnych zagrożeń.

J.Dutkiewicz