pastedGraphic.png

 

#zdalnaszkoła 

Sprzęt komputerowy dla uczniów 

Dzięki programowi #zdalnaszkoła, który jest  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uczniowie, którzy nie posiadali sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, mogli otrzymać na czas nauki na odległość sprzęt niezbędny do jej prawidłowego realizacji - komputery. Dzięki współpracy szkoły i organu prowadzącego pozyskaliśmy dla Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach 6 laptopów. 

Program „Zdalna szkoła +” jest kontynuacją rozpoczętego w kwietniu programu „Zdalna szkoła”. Otrzymaliśmy kolejnych 14 laptopów, do użyczenia potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych.  Będą one też pomocne po powrocie uczniów do szkół.