Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczni ósmoklasiści w naszej szkole osiągnęli następujące wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Z języka polskiego średni wynik szkoły to 65%, jest on wyższy niż średni wynik w gminie, powiecie, województwie małopolskim i w kraju. W skali staninowej został sklasyfikowany jako wynik wysoki. Klasa 8A uzyskała średni wynik 66%, a 8B 65%.

Z matematyki średni wynik szkoły to 74% (stanin bardzo wysoki), ponownie wyższy niż inne podane średnie - od średniej powiatu nowotarskiego wyższy o 16%. Wynik klasy 8A to 81% (stanin najwyższy, w powiecie nowotarskim tylko w 2 szkołach odnotowano lepszy wynik, a w całym województwie - 39 na ujęte w zestawieniu półtora tysiąca szkół), a 8B - 69% (stanin wysoki).

Średni wynik egzaminu z języka angielskiego w naszej szkole to 69%, odpowiada on średniej wojewódzkiej, jest wyższy od przeciętnego wyniku w gminie, powiecie i kraju. Ten wynik w skali staninowej został sklasyfikowany jako wyżej średni. Wynik klasy 8A to 76% (przy medianie 91%, stanin wysoki) - lepszy wynik średni uzyskały jedynie dwie szkoły w powiecie nowotarskim. Średnia klasy 8B wyniosła 63% (mediana 66%, stanin średni).

Najlepszym wynikiem w szkole może poszczycić się uczeń klasy 8A Dominik Chrobak.

Pięciu uczniów klasy 8A uzyskało wynik 100% z języka angielskiego, a dwóch z matematyki. Dominik był bezbłędny z obydwu przedmiotów.

Gratulujemy naszym tegorocznym absolwentom! 

 

MIchał Hałabura