Zmiany w  organizacji pracy szkoły:

W klasach III-VIII prowadzone jest nauczanie zdalne.

Klasy 0-II mają zajęcia w szkole.

W ten sposób pracujemy do 22.09.20 włącznie.

WAŻNE! Do szkoły wysyłane mogą być tylko dzieci zdrowe, bez najmniejszych nawet objawów zaziębienia lub innych dolegliwości!