16 listopada o godz. 11.00 nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy szkoły usłyszeli alarm ewakuacyjny. Wszyscy, którzy przebywali w tym czasie w budynku, musieli go niezwłocznie opuścić, pamiętając o odpowiednich drogach ewakuacyjnych. Wszyscy udali się na plac obok hali sportowej, gdzie oczekiwano na informacje o przyczynie alarmu. Na szczęście okazało się, że jest to tylko próbna ewakuacja. Pani Dyrektor  zorganizowała przeprowadzenie takiej akcji, żeby przećwiczyć zasady postępowania w sytuacji zagrożenia.

 

J. Dutkiewicz