Z ogromną dumą i radością żegnamy się z uczniami klas 8a i 8b mogąc nazywać ich absolwentami Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Maniowach. W murach tej szkoły, na naszych oczach z małych dzieci wyrosła mądra, odpowiedzialna i pracowita młodzież. Dziękujemy uczniom za ogromny wkład pracy, a ich rodzicom pragniemy podziękować za wsparcie udzielane społeczności szkolnej i klasowej. Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom uzyskanych końcowych wyników.
Najwyższą średnią w szkole uzyskała Melanie Garlewicz (5,33) otrzymując nagrodę Wójta Gminy Czorsztyn.
Z wyróżnieniem szkołę ukończyli uczniowie:
klasa 8a
1. Daria Wach
2. Klaudia Maniowszczak
3. Karolina Lach
4. Maja Kopeć
klasa 8b
1. Marta Łapczyńska
2. Daria Pawlikowska
3. Radosław Janczak
4. Zuzanna Bednarczyk
5. Karolina Ciesielska
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne szkoły składa rodzicom wymienionych uczniom wyrazy uznania oraz życzy radości z kolejnych sukcesów osiąganych przez dzieci.

 

Do Galerii