25 września uczniowie klasy 8b uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez pracowników Pienińskiego Parku Narodowego.
W trakcie zajęć warsztatowych i terenowych mieli okazję poznać: cele i zasady ochrony przyrody w parkach narodowych, walory przyrodnicze i krajobrazowe PPN oraz charakterystykę ekosystemów w PPN.

B.Bednarczyk

 

Galeria