Szkolne Koło Wolontariatu w porozumieniu z p. Dyrektor i Radą Rodziców dn. 1 marca zorganizowało akcję charytatywną „Wsparcie dla Ukrainy”. Zbierano przede wszystkim: koce, poduszki, środki medyczne oraz higieniczne. Uczniowie i ich rodziny oraz pracownicy naszej szkoły bardzo hojnie wsparli zbiórkę, okazali ogromne serce poszkodowanym.
Dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym w zbiórkę oraz firmie Manstel za zapewnienie transportu.
Wszystkie zebrane produkty przekazano do remizy OSP w Kluszkowcach, skąd trafiły do Krościenka. W środę transport udał się w stronę granicy z Ukrainą, a docelowo – do Lwowa.

D. Plewa