„WĘDRUJĄCA KSIĄŻKA”

Od 17 lutego oddziały przedszkolne biorą udział w akcji „Wędrująca książka”, której celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek. Zbiór dostępnych u nas książek będą stanowiły egzemplarze przyniesione przez dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły. Akcja polega na tym, iż każdy może wziąć wybraną książkę, a w jej miejsce zostawić inną – przyniesioną z domu. Książki przyniesione do szkoły nie wracają do właściciela! Każdy z nas ma w domu kilka egzemplarzy książek, które już dawno przeczytał i do których nie będzie wracać. Twoja książka zamiast leżeć w domu, będzie wędrować, nabierze życia.
Chętnych rodziców prosimy o przynoszenie książek, których dzieci już nie czytają, a są czyste i w dobrym stanie i pozostawianie w pudełku w korytarzu w oddziale przedszkolnym.

Dziękujemy za udział w akcji!!!

D.Sukiennik - Kaleciak