Realizacja zadania Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa
W ostatnich dniach uczniowie klasy 7b zostali postawieni przed trudnym zadaniem. Mieli sobie wyobrazić, że są organizatorami spotkań z autorami książek zakupionych w  ramach realizacji zadań NPRCz. W trzyosobowych grupach musieli opracować notkę biograficzną, przygotować plakat informacyjny oraz wzór zaproszenia na takie spotkanie.
Dzisiaj, we wtorek 11 czerwca, zaprezentowali efekty swej pracy na forum klasy.


Jadwiga Wolska
Alicja Fryc-Klag