Jak każdej jesieni, zgodnie ze szkolną tradycją, klasy młodsze wybrały się do lasu na wspólne ognisko. Największą atrakcją tego dnia było oczywiście własnoręczne pieczenie kiełbasek. Oprócz tego dzieci uczyły się rozpoznawać warstwy lasu oraz gatunki drzew, przyglądały się owadom, używając lup. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnych zabaw i stwierdzili, że takie zajęcia powinny odbywać się częściej.

Julita Dutkiewicz

Galeria