Szanowni Rodzice, Prawni Opiekunowie oraz Uczniowie!

 Na podstawie  § 3 pkt. 4 „Regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach od 1 września 2020 r.” informuję, że na terenie szkoły obowiązywać będą zasady noszenia osłony ust i nosa w przestrzeni wspólnej szkoły (na korytarzach, w toaletach, szatniach, podczas wyjść na „Orlika” w trakcie przerwy) uzależnione od strefy, w której się nasza gmina znajdzie (obecnie jest to strefa czerwona).

I tak: 

- w strefie zielonej- noszenie maseczek jest DOBROWOLNE. Dla dobra wspólnego jednak rekomendujemy takie zabezpieczenie.

- w strefie żółtej i czerwonej – noszenie maseczek jest OBOWIĄZKOWE.

(będziemy konsekwentnie wymagać od uczniów  wypełniania tego obowiązku). 

Proszę rodziców o uczulenie dzieci, aby stosowali się do zaleceń. Wielu z nich traktuje problem reżimu sanitarnego niefrasobliwie, nie zdając sobie sprawy, że narażają w ten sposób zdrowie swoje i innych.

  

 Życzę wszystkim zdrowia 

 

Jadwiga Wolska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. W. Orkana w Maniowach