Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”

Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą  – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

      Tegoroczne Narodowe Czytanie zorganizowane zostało przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluszkowcach, Szkołę Podstawową w Maniowach oraz Bibliotekę Publiczną w Maniowach.

      5 września na placu przed Urzędem Gminy interpretacje wybranych „Ballad i romansów” A. Mickiewicza zaprezentowali: Wójt Gminy Tadeusz Wach, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sproch, Dyrektor Centrum Kultury Artur Majerczak, Kierownik Domu Kultury w Maniowach Katarzyna Dobrzyńska oraz uczniowie ze szkól podstawowych w Maniowach, Kluszkowcach, Sromowcach Wyżnych i Sromowcach Niżnych.

      Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.