W ostatnich dniach dzięki współpracy Gminy Czorsztyn z Departamentem Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na jednej ze ścian naszej szkoły zainstalowano miernik zanieczyszczenia powietrza i tablicę informacyjną LED.

Teraz każdy zainteresowany może sprawdzić, jaki jest stan powietrza w Maniowach.

                Komplet urządzeń: miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED zostały przekazane przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.