Zakończenie projektu „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

W roku szkolnym grupa przedszkolna 0b realizowała ogólnopolski projekt czytelniczy dla przedszkoli. W ramach tegorocznej edycji zrealizowaliśmy moduły: Książki dzieciństwa, Dbamy o
zdrowie z Małym Misiem, Zmisiowanym eko-kalendarz, Misiowe laboratorium czterech żywiołów, Mały Miś i supertajny projekt. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, dzięki którym mogliśmy zrealizować powyższe moduły i zakończyć projekt z sukcesem.

Katarzyna Hałabura