Aktualny harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
- od 15 czerwca do 10 lipca 2020 - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;
- od 31 lipca - do 4 sierpnia 2020 - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Od 13 do 18 sierpnia 2020 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Pełna informacja dotycząca harmonogramu rekrutacji na 20/21:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

PRZYDATNE LINKI:

Rekrutacja elektroniczna:
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat

Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

https://zskj.nowotarski.edu.pl/rekrutacja2020.html

I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/strona.php?etykieta=rekrutacja-sp

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu (tzw.Sokół) - zakładka "dla kandydatów"
https://zs1.nowotarski.edu.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu - zakładka "rekrutacja"
https://zse.nowotarski.edu.pl/

Zespół Szkół Technicznych i Placówek Oświatowych im. St. Staszica w Nowym Targu
https://zst.nowotarski.edu.pl/dla-%C3%B3smoklasist%C3%B3w/warunki-przyjec.html

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
http://www.zsckr.nowytarg.pl/rekrutacja/warunki-rekrutacji-absolwenci-szkoly-podstawowej

Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D
https://zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl/rekrutacja-2020/

Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Krościenku n/D
https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=24:rekrutacja&catid=8&Itemid=101