XVI Gminny Konkurs Matematyczny dla klas Trzecich 2021.
W dniu 10 czerwca 2021 r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III z czterech Szkół Podstawowych naszej gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią, przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej w naszej szkole nie było możliwe. W tych okolicznościach uczestnicy przystąpili do konkursu w swoich szkołach. Ta forma wprowadziła pewnego rodzaju innowację i dała możliwość udziału w Konkursie 16 najlepszym matematykom z Gminy Czorsztyn. Uczestnicy XVI edycji wykazali się dużą wiedzą uzyskując wysokie wyniki:
I miejsce - Pola Tober uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych,
II miejsce - Hubert Regiec uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych ,
III miejsce - Anita Dębska uczennica klas III Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach.
Laureat I miejsca konkursu otrzymał nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Czorsztyn zaś zdobywcy II i III miejsca otrzymali nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maniowach.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizatorzy:
Maria Jandura, Maria Guszkiewicz