pastedGraphic.png Na przełomie kwietnia i maja nauczyciele Szkoły Podstawowej im. W. Orkana we współpracy z Panią Pauliną Majerczak – koordynatorem ze strony Urzędu Gminy przygotowali wniosek w ramach naboru do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Ekopracownie ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

W wyniku tych działań otrzymaliśmy dotację w wysokości 62. 500 zł (95% kosztów kwalifikowanych) z 65 800 zł zaplanowanych na realizację zadania. Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

W ramach przedsięwzięcia Gmina Czorsztyn zaplanowała utworzenie w Szkole Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach ekopracowni mającej na celu upowszechnianie idei ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju. Dzięki takiej inicjatywie zostanie podniesiony poziom świadomości ekologicznej, co przyczyni się do aktywizacji społecznej oraz będzie kształtować postawy proekologiczne społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Ekopracownia znajdować się będzie w jednej z sal w szkole, a pozyskane środki pozwolą na zakup wyposażenia (m. in. mebli oraz monitora interaktywnego), a także pomocy dydaktycznych dotyczących odnawialnych źródeł energii. Ponadto w ekopracowni znajdować będą się klocki umożliwiające pokazanie procesu przekształcenia energii słonecznej w elektryczną, a następnie w mechaniczną oraz systemy napędzane powietrzem i wodą oraz model inteligentnego domu przyszłości.

Bezpośrednimi odbiorcami zadania będą uczniowie, nie tylko ze Szkoły Podstawowej w Maniowach, ale także z pozostałych szkół na terenie Gminy Czorsztyn. W ekopracowni, w porozumieniu z dyrektorami pozostałych placówek, przeprowadzane będą dla nich m. in. lekcje dotyczące odnawialnych źródeł energii. Ponadto planuje się przeprowadzenie warsztatów i pokazów dla mieszkańców gminy podczas dnia otwartego organizowanego przez szkołę.

. pastedGraphic_1.png