„Dzieje szkoły w pamięci zapisane”
Zakończył się konkurs związany z historią szkoły w starych Maniowach. Uczniowie mieli za zadanie porozmawiać ze starszym pokoleniem i zapisać ich wspomnienia. Na konkurs wpłynęło trzynaście prac, w tym jeden wywiad. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni, ponieważ każda praca była inna, ciekawa i zasługująca na wyróżnienie. Pojawiły się prace gwarą, humorystyczne opowiadania o szkolnych perypetiach uczniów, wagarach, opisy sali lekcyjnych, budowy szkoły lub lodowiska w latach powojennych.
Uczniowie, którzy wykonali prace:
Julia Klag – kl. 3a
Zuzanna Jucha, Przemysław Kobylarczyk – kl. 4
Amelia Majkowicz, Julia Janos, Katarzyna Sikora, Szymon Bodziuch – kl. 5b
Anna Trybunia, Krzysztof Jucha – 7a
Aleksandra Szymsaj, Anna Dobrzyńska, Julia Kowalczyk, Jakub Klag – 8b
Wszystkim zaangażowanym w odtworzenie historii starej szkoły dziękujemy serdecznie!


Alicja Fryc-Klag