W roku szkolnym 2019/2020 dzieci z oddziału przedszkolnego po raz kolejny przystąpiły do realizacji przedszkolnego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wokół nas”. Formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci, składający się z pięciu zajęć warsztatowych.   

Dzięki programowi dzieci uporządkowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymów, dowiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na dym tytoniowy. Program w sposób prosty porusza  tematykę, jaką jest profilaktyka uzależnień.

 

  D. Sukiennik-Kaleciak, S. Dziatkowicz