CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Oddział przedszkolny w dniach 25.01 – 02.02.2022 r. przystąpił do realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej - Czyste Powietrze Wokół Nas. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie oraz wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Podczas zajęć omawiany był problem dymu: jego źródeł, zagrożeń z nim związanych oraz sposobów radzenia sobie z nim. Szczególny nacisk kładziono na dym papierosowy. Dzieci poznały maskotkę programu - Dinka, śpiewały o nim piosenkę, podczas zabaw badawczych poznawały właściwości powietrza. Oglądały film edukacyjny - Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze? Czym jest smog?, dzięki któremu dowiedziały się, co zanieczyszcza powietrze i co mogą zrobić, aby zadbać o jego czystość. Projektowały własny znaczek Nie pal przy mnie, który zabrały do domu. Dzięki realizacji programu dzieci miały możliwość kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych.

Wszystkie prace dzieci zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.

D. Sukiennik-Kaleciak

 

GALERIA