W klasach pierwszych odbył się cykl zajęć na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.  Uczniowie wzięli udział w lekcjach warsztatowych, dotyczących zasad bezpieczeństwa: w szkole, na wycieczce, na drodze, w domu, w Internecie, w relacjach z rówieśnikami. Dzięki zajęciom dzieci pozyskały dużo cennych „życiowych” informacji. Przypomniały sobie numery alarmowe, poznały i przećwiczyły zasady udzielania pierwszej pomocy. Miały również możliwość podzielenia się z innymi uczniami, własnymi doświadczeniami, co okazało się być najcenniejsze.

K. Hałabura

J. Dutkiewicz