Z inicjatywy Rady Rodziców, pod kierownictwem pani Katarzyny Juchy, powstały w naszej szkole tablice upamiętniające historię Szkoły Podstawowej w starych Maniowach. Zostały one umieszczone w holu głównym, naprzeciwko tablicy dotyczącej patrona placówki - Władysława Orkana. Mają przypominać młodemu pokoleniu o zalanej wodami zapory historii szkoły i związanej z nią przeżyciami wielu pokoleń naszych dziadków, rodziców, znajomych. Na tablicach zapisano historię powstania budynku, a umieszczone fotografie przypominają o nauce w minionych latach XX w. W szkole ogłoszono również inicjatywę zbierania wspomnień zwiazanych z działaniem starej placówki. Wielu uczniów już włączyło się w tę akcję, ale serdecznie zapraszamy do kontynuowania tego dzieła. Wasze prace chcemy opublikować w specjalnie wydanej książce. Ocalmy od zapomnienia historię naszej małej ojczyzny!

Alicja Fryc-Klag