W środę 11 mają klasa 5b brała udział w zajęciach terenowych w Pienińskim Parku Narodowym. Odwiedziliśmy pawilon parku na Hali Majerz oraz zamek w Czorsztynie. Prowadzący w ciekawy sposób przekazywał mam informacje o krajobrazie i historii zamku. Pogoda również dopisała.

A. Fryc - Klag