REGULAMIN KONKURSU ”GAZETKA w SZKOLE” 2022/23

CEL: zwrócenie uwagi na ważne daty i wydarzenia, celebrowanie różnorodnych świąt i okazji, poszerzanie wiedzy w różnych zakresach życia codziennego, wyzwalanie w uczestnikach kreatywności (opracowanie szaty graficznej, pomysł itd.).


TERMIN: gazetki mają być przygotowane do 15-stego każdego miesiąca


UCZESTNICY:  w konkursie biorą udział uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII.


HARMONOGRAM KONKURSU: 

  • PAŹDZIERNIK: Dzień bezpiecznego komputera (12.10) 
  • LISTOPAD: Święto uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (20.11) 
  • GRUDZIEŃ: Święto walki z nudą (8.12) 
  • STYCZEŃ: Dzień Bez Opakowań Foliowych (23.01)
  • LUTY: Międzynarodowy Dzień Pizzy (9.02)
  • MARZEC: . Europejski Dzień Mózgu (18.03) 
  • KWIECIEŃ:  Międzynarodowy Dzień Ziemi (22.04) 
  • MAJ: Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (8.05) 


PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs zaczynamy od października. Każda klasa przygotowuje gazetkę w swojej sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem. 

Komisja po 15-stym każdego miesiąca ocenia przygotowaną gazetkę i przyznaje punkty. 

Ocenie podlega: zgodność z tematem (w skali 0-1), pomysł i oryginalność (w skali 1-3), wkład pracy (w skali 1-3), , estetyka i staranność gazetki (w skali od 1-3).

 I etap, to pierwszy semestr roku szkolnego 2022/23. Klasa, która zdobędzie największą ilość punktów za miesiące październik-styczeń otrzymuje PUCHAR PRZECHODNI.

 W II etapie, po miesiącach luty-maj podsumowujemy całość konkursu i wszystkie punkty (z okresu od października!).
Z tego też tytułu, po II etapie, po zsumowaniu całości punktów, inna klasa może stać się właścicielem pucharu przechodniego. Zwycięzca zostaje ogłoszony w czerwcu!

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zwracać  się do p. Małgorzaty Kunstman.