PROJEKT – SPORT
Dzieci z oddziału przedszkolnego realizowały projekt edukacyjny „Sport”, którego celem było rozwijanie u dzieci zainteresowania sportem oraz zachęcanie do aktywności ruchowej. Hasłem przewodnim projektu było – Kiedy trenujemy, sprawność zyskujemy. Podczas całego tygodnia, codziennie omawialiśmy dyscypliny sportowe, dzieci zapoznały się również z tradycją organizowania letnich igrzysk sportowych. Ważnym elementem zajęć było utrwalenie wśród dzieci zasady ” fair play”, która wdrażała je do systematycznego i aktywnego uprawiania sportu. Naszym gościem była nauczycielka wychowania fizycznego p. Berszakiewicz, która uświadomiła dzieciom korzyści zdrowotne płynące z aktywnego spędzania czasu wolnego. Podczas zawodów sportowych, każdy mógł wykazać się swoją sprawnością, za co został odznaczony medalem.

D. Sukiennik-Kaleciak