Szanowni Rodzice i Opiekunowie
W najbliższym tygodniu, zgodnie z obowiązującym kalendarzem roku szkolnego, organizacja pracy w naszej szkole będzie przedstawiała się następująco:
24 maja (poniedziałek ) – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
25- 27 maja (wtorek – czwartek) - są dniami egzaminów ósmoklasistów.
Tak więc do czwartku włącznie w naszej szkole nie odbywają się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1- 8, natomiast bez zmian pracują oddziały przedszkolne.
Szkoła - po rozpoznaniu potrzeb środowiska w tym zakresie - może w wymienionych wyżej dniach zapewnić zajęcia opiekuńcze dla uczniów potrzebujących opieki ( z powodu pracy zawodowej obojga rodziców).
Jeżeli Państwo pragniecie skorzystać z tej formy, należy najpóźniej do czwartku, 20 maja, złożyć w sekretariacie szkoły (lub przesłać do wychowawcy wiadomość w systemie Librus) pisemną deklarację (plik do pobrania ze strony szkoły, w zakładce dla rodziców) zawierającą: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dni (i godziny), w których dziecko potrzebuje opieki świetlicowej.
Planujemy zajęcia opiekuńcze codziennie w godz. 8.00 – 15. 40