2019-08-26     Ireneusza, Konstantego, Marii    
Strona główna -> Dla Rodziców -> Terminy spotkań.

ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 14.09.2018

 informacje organizacyjne, wybór trójek klasowych i delegatów do Rady Rodziców, informacja o wymaganiach edukacyjnych

 27.11.2018

 informacja o postępach w nauce i zachowaniu, wnioski z analizy sytuacji dydaktycznej w poszczególnych klasach

 10.01.2019

 spotkanie podsumowujące pracę i wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu, aktywacja e-dziennika

 12.02.2019

 warsztaty szkoleniowe z e-dziennika

 21.05.2019

 wnioski z analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych, informacja o postępach i ewentualnych trudnościach w nauce uczniów

 

Odwiedzin :

IM