2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

Odwiedzin :

IM