2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory    

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

Odwiedzin :

IM