2018-08-18     Bogusława, Bronisława, Ilony    

PLAN LEKCJI


PLAN LEKCJI 2017/2018

0 a

800-845

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

855-940

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

950-1035

od. przedszk.

jęz. angielski

jęz. angielski

religia

od. przedszk.

1050-1135

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

1145-1230

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

1240-1325

od. przedszk.

religia

od. przedszk.

 

 

 

0 b

800-845

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

855-940

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

950-1035

religia

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

1050-1135

od. przedszk.

od. przedszk.

jęz. angielski

jęz. angielski

od. przedszk.

1145-1230

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

od. przedszk.

1240-1325

od. przedszk.

 

od. przedszk.

religia

 

 

1 a

800-845

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

855-940

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

jęz. angielski

jęz. angielski

950-1035

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1050-1135

religia

religia

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1145-1230

 

 

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

 

1 b

800-845

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

religia

edu. wczesnoszk.

855-940

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

950-1035

jęz. angielski

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1050-1135

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1145-1230

 

religia

jęz. angielski

edu. wczesnoszk.

 

 

2 

800-845

edu. wczesnoszk.

religia

religia

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

855-940

jęz. angielski

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

950-1035

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1050-1135

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

jęz. angielski

1145-1230

 

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

 

 

3 a

800-845

edu. wczesnoszk.

gk

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

jęz. angielski

855-940

edu. wczesnoszk.

religia

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

950-1035

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1050-1135

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

religia

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1145-1230

jęz. angielski

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

 

edu. wczesnoszk.

 

3 b 

800-845

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

855-940

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

950-1035

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

religia

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1050-1135

jęz. angielski

religia

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

1145-1230

 

edu. wczesnoszk.

edu. wczesnoszk.

jęz. angielski

 

 

4 a

800-845

jęz. polski

wych. fizyczne

matematyka

jęz. polski

matematyka

855-940

muzyka

wych. fizyczne

godz. wychowaw.

jęz. polski

wych. fizyczne

950-1035

religia

matematyka

przyroda

przyroda

wych. fizyczne

1050-1135

matematyka

plastyka

historia

informatyka

jęz. angielski

1145-1230

technika

jęz. polski

jęz. angielski

jęz. angielski

jęz. polski

1240-1325

 

religia

 

 

 

 

4 b

800-845

informatyka

jęz. angielski

wych. fizyczne

matematyka

matematyka

855-940

jęz. polski

religia

wych. fizyczne

jęz. angielski

jęz. angielski

950-1035

wych. fizyczne

jęz. polski

godz. wychowaw.

muzyka

technika

1050-1135

wych. fizyczne

jęz. polski

religia

przyroda

jęz. polski

1145-1230

matematyka

matematyka

jęz. polski

plastyka

historia

1240-1325

 

przyroda

 

 

 

 

5 a

800-845

jęz. polski

jęz. polski

przyroda

zaj. komputerowe

matematyka

855-940

jęz. angielski

jęz. polski

matematyka

muzyka

religia

950-1035

matematyka

matematyka

religia

przyroda

jęz. angielski

1050-1135

zaj. techniczne

historia

jęz. angielski

matematyka

jęz. polski

1145-1230

przyroda

wych. fizyczne

jęz. polski

wych. fizyczne

plastyka

1240-1325

godz. wychowaw.

wych. fizyczne

 

wych. fizyczne

 wdż

  

5 b

800-845

religia

jęz. angielski

matematyka

wych. fizyczne

religia

855-940

zaj. komputerowe

matematyka

jęz. angielski

wych. fizyczne

matematyka

950-1035

jęz. polski

wych. fizyczne

jęz. polski

matematyka

jęz. polski

1050-1135

matematyka

wych. fizyczne

jęz. polski

godz. wychowaw.

plastyka

1145-1230

muzyka

przyroda

przyroda

jęz. polski

zaj. techniczne

1240-1325

przyroda

historia

wdż

 

jęz. angielski

 

6 a

800-845

godz. wychowaw.

jęz. polski

jęz. angielski

przyroda

jęz. polski

855-940

historia

jęz. polski

religia

matematyka

zaj. komputerowe

950-1035

muzyka

religia

matematyka

jęz. angielski

historia

1050-1135

jęz. polski

matematyka

plastyka

jęz. polski

zaj. techniczne

1145-1230

matematyka

wych. fizyczne

przyroda

wych. fizyczne

jęz. angielski

1240-1325

przyroda

wych. fizyczne

jęz. polski

wych. fizyczne

matematyka

1335-1420     wdż    

 

6 b

800-845

matematyka

matematyka

jęz. polski

przyroda

zaj. komputerowe

855-940

religia

historia

jęz. polski

historia

jęz. polski

950-1035

wych. fizyczne

muzyka

jęz. angielski

jęz. polski

jęz. angielski

1050-1135

wych. fizyczne

przyroda

matematyka

religia

matematyka

1145-1230

jęz. polski

zaj. techniczne

plastyka

matematyka

przyroda

1240-1325

wdż

jęz. polski

godz. wychowaw.

jęz. angielski

wych. fizyczne

1335-1420

 

 

 

 

wych. fizyczne

 

7

800-845

geografia

jęz. polski

jęz. polski

matematyka

religia

855-940

matematyka

jęz. niemiecki

jęz. polski

fizyka

religia

950-1035

wych. fizyczne

jęz. angielski

geografia

jęz. niemiecki

jęz. polski

1050-1135

wych. fizyczne

informatyka

biologia

jęz. angielski

historia

1145-1230

jęz. polski

matematyka

historia

chemia

matematyka

1240-1325

chemia

fizyka

plastyka

biologia

wych. fizyczne

1335-1420

muzyka

wdż

jęz. angielski

godz. wychowaw.

wych. fizyczne

Odwiedzin :

IM