2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    
Strona główna -> Pedagog szkolny

 godziny pracy pedagoga

codziennie - 8.00 - 15.00

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
  • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień
  • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Komendą Policji
  • Pedagogami ze szkół podstawowych i gimnazjum

 

Odwiedzin :

IM