2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

CEREMONIA POGRZEBOWA

Dnia 9 czerwca 2019 roku odszedł od nas długoletni nauczyciel, wychowawca i pedagog Pan Marek Hyziak. W Szkole Podstawowej, a później także w Gimnazjum w Maniowach pracował od 1975 do 2014 roku jako nauczyciel historii, wos-u i bibliotekarz.

W swojej karierze zawodowej pełnił funkcje: gminnego dyrektora szkół, dyrektora szkoły podstawowej, a także jako oddelegowany nauczyciel języka polskiego w Republice Kazachskiej. Był pomysłodawcą i twórcą szkolnej izby regionalnej.

W 2013 roku został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2014 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Był dobrym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń.

Odwiedzin :

IM