2019-06-18     Elżbiety, Marka, Pauli    

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

W związku z trwającą w naszej placówce akcją protestacyjną i równoczesną koniecznością zorganizowania egzaminów, a także zapewnienia opieki dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zechcą z tej możliwości skorzystać, zwracam się z prośbą o zrozumienie sytuacji i jak najszybsze (najpóźniej dzisiaj do godz 14.30) poinformowanie nas (telefonicznie, poprzez e-dziennik lub pocztą elektroniczną na adres szkoły), jeśli w najbliższych dniach Państwo chcecie, aby Wasze dziecko uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych. Planujemy je codziennie w godzinach 800 - 1300.

Prosimy, aby informacja dotyczyła: dziecko, klasa, dzień/dni pobytu na zajęciach, godziny pobytu.

Informacje te są nam niezbędne, aby zorientować się w możliwościach kadrowych i ewentualnie podjąć niezbędne kroki, aby zapewnić opiekę. Bardzo dziękuję za zrozumienie i pomoc w tej sprawie. Dyrekcja

Odwiedzin :

IM