2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

DOWOZY W CZASIE EGZAMINU KLASY 8

Informujemy, że w dniach 15 - 17 kwietnia w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą dowożeni według następującego harmonogramu:

Przywóz: Huba - 820, Kluszkowce góra - 805, Mizerna 815

Odwóz: 15 kwietnia wszyscy - 1215, 16 kwietnia - 1145, 17 kwietnia - 1115

Dotyczy uczniów przystępujących do egzaminów.

Odwiedzin :

IM