2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

DOWOZY W CZASIE EGZAMINÓW

Informujemy, że w dniach 10 - 12 kwietnia w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie będą dowożeni według następującego harmonogramu:

Przywóz: Huba - 820, Czorsztyn - 730, Kluszkowce góra - 735, Kluszkowce szkoła - 740, Mizerna 745

Odwóz: 10 - 11 kwietnia wszyscy - 1330, 12 kwietnia - 1300

Dotyczy uczniów przystępujących do egzaminów oraz uczestniczących w zajęciach opiekuńczych.

Odwiedzin :

IM