2019-04-24     Bony, Horacji, Jerzego    

STRAJK W OŚWIACIE - INFORMACJA

Informacja na temat niepewnej sytuacji i realnej groźby strajku w oświacie.

Odwiedzin :

IM