2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

STRAJK W OŚWIACIE - INFORMACJA

Informacja na temat niepewnej sytuacji i realnej groźby strajku w oświacie.

Odwiedzin :

IM