2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

PODZIĘKOWANIA OD ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP

Dyrekcja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Krakowie przesłała podziękowania dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i uczniów za przekazane w czasie trwania rekolekcji wielkopostnych słodycze, książkę z baśniami i płyty z bajkami.

Odwiedzin :

IM