2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W TRAKCIE EGZAMINÓW

W kalendarzu roku szkolnego 2018/2019 w dniach 10 - 12 kwietnia oraz 15 - 17 kwietnia przewidziano egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasistów. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych, ale szkoła - po zapoznaniu potrzeb środowiska w tym zakresie - może w czasie ich trwania zapewnić zajęcia opiekuńcze dla uczniów potrzebujących opieki (z powodu pracy zawodowej obojga rodziców).

Odwiedzin :

IM