2019-07-18     Kamila, Karoliny, Roberta    

FINAŁ KONKURSU WIEDZY PRAWNEJ

Katarzyna Sas, uczennica klasy III a gimnazjum, reprezentowała naszą szkołę na Konkursie Wiedzy Prawnej, który odbył się 5 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowy Targu. Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Starosta Powiatu Nowotarskiego.

                   

Uczniowie biorący udział w finale tego turnieju musieli się wykazać znajomością Konstytucji RP oraz ustawy o stowarzyszeniach. Test konkursowy składał się z pytań problemowych tzw. kazusów prawnych, które należało rozwiązać powołując się na obowiązujące prawo. Następnie uczniowie pisali statut stowarzyszenia. Nasza uczennica zajęła piąte miejsce na 39 uczestników konkursu otrzymując 18 punktów. Serdecznie gratulujemy Kasi sukcesu i umiejętności poruszania się w przepisach prawnych.

A. Fryc-Klag

Odwiedzin :

IM