2019-03-19     Aleksandryny, Józefa, Nicety    

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Informacja o sposobie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Odwiedzin :

IM