2019-05-23     Leoncjusza, Michała, Renaty    

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Informacja o sposobie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Odwiedzin :

IM